Zmiany od 01.02.2019r. w sprawie korzystania z autobusów i mikrobusu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy.

Na podstawie zarządzenia nr 0050.15.2019 Wójta Gminy Świdnica z dnia 14 stycznia 2019r. ulegają zmianie regulacje dotyczące opłat za wynajem autobusów i mikrobusu.

Wobec powyższego od dnia 01.02.2019r.

  • opłata za wynajem autobusu szkolnego wynosi 5,00 zł za przejechany kilometr,
  • opłata za wynajem autobusu wysoko-pokładowego marki Setra wynosi 5,80 zł za przejechany kilometr
  • opłata za wynajem mikrobusu wynosi 3,50 zł za przejechany kilometr.

 

Dla stowarzyszeń i organizacji z terenu Gminy Świdnica realizujących, dzięki temu swoje zadania statutowe wprowadza się ulgę 50%.

Natomiast dla podmiotów reprezentujących gminę Świdnica na zewnątrz w obrębie województwa lubuskiego wyjazdy będą bezpłatne po wcześniejszej akceptacji wójta gminy Świdnica.

Szczegóły w zarządzeniu. Wzory zapotrzebowania znajdują się poniżej.