Zalew Świdnicki jest ważnym i urokliwym punktem na mapie Gminy Świdnica nie tylko w okresie letnim. Przez cały rok można się rozkoszować wspaniałymi widokami i specyficznym mikroklimatem tego miejsca. Nawet niedługi spacer wzbudza wśród korzystających poczucie więzi z naturą, wycisza i przenosi w wyższe pokłady uspokojenia. Takie walory ma woda i przyroda. Dlatego nasze nieustanne starania o to, aby Zalew Świdnicki był dla mieszkańców ostoją spokoju, strefą wypoczynku i punktem ładowania „akumulatorów”. Od 21 czerwca mniejszy zbiornik Zalewu będzie  dostępny dla mieszkańców Gminy Świdnica jako miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli. W każdy piątek, sobotę i niedzielę w okresie od 21.06.2019 do 25.08.2019 w godzinach 10:00-18:00 będzie można w pełni korzystać z walorów Zalewu Świdnickiego. Wyznaczyliśmy 2 strefy do kąpieli. Pierwsza dla młodszych miłośników kąpieli, druga dla osób umiejących pływać. Nad bezpieczeństwem osób kąpiących będzie czuwał ratownik, który zostanie wyposażony w odpowiedni sprzęt ratowniczy. Dodatkowo teren został zabezpieczony w stały dozór monitoringu.

W opracowaniu jest koncepcja kompleksowego zagospodarowania terenu, budowa niezbędnej infrastruktury technicznej i architektonicznej (ławki, oświetlenie, pomost). Na Zalewie Świdnickim, już w tym sezonie, powstała  plaża z łagodnym zejściem do wody, która z pewnością poprawi komfort korzystania z kąpieliska. Poza plażą do dyspozycji będzie polana. Aby zadbać o czystość miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli zarządca- GOSiR w Świdnicy, zwiększył ilość koszy na śmieci oraz zapewnia cykliczną obsługę porządkową. Do dyspozycji korzystających będzie sanitariat typu TOI TOI. Myślimy o tym, aby ktoś zapewnił podstawową obsługę gastronomiczną.

Poza otoczeniem Zalewu Świdnickiego ważnym aspektem jest stan wody i jej jakość. W sezonie kąpielowym trzykrotnie zostaną pobrane próbki wody do celów badawczych. Powyższe zadanie zostało zlecone Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zielonej Górze. Pierwsza próbka została pobrana dnia 12.06.2019, ocena jakości wody w zbiorniku jest dostępna na tablicy informacyjnej Zalewu Świdnickiego.

KĄPIEL Z GŁOWĄ Pamiętajmy iż, kąpiel w różnego rodzaju zbiornikach wodnych poza przyjemnością i rozrywką, stanowi  również zagrożenie. Warto zdać sobie sprawę, że jeżeli zachowamy odpowiednią ostrożność i rozwagę, kąpiel będzie czystą zabawą i przyjemnością. Ważne jest aby nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu lub różnych środków odurzających. Przed wejściem sprawdzać informacje o stanie wody. W przypadku gdy zarządca nie wyda oficjalnej informacji o zamknięciu kąpieliska, a woda wydaje się być mętna, ma nieprzyjemny zapach lub pojawiła się znacząca piana – lepiej zrezygnuj z kąpieli i poinformuj zarządcę o swoich spostrzeżeniach.

WAŻNE Mniejszy zbiornik Zalewu Świdnickiego będzie stanowił miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli wobec czego obowiązuje zakaz kąpieli zwierząt. Nasi milusińscy mogą ochłodzić się w drugim (większym) zbiorniku, którego przeznaczenie na to zezwala.

Informujemy, iż w roku 2019 wciąż obowiązuje zakaz wędkowania. Trwają rozmowy i uzgodnienia dotyczące legalnego połowu ryb i rekreacji wędkarskiej nad Zalewem. Ustalenia zostaną Państwu przekazane niezwłocznie po ich zakończeniu.

Życzymy Państwu miłego i bezpiecznego wypoczynku na terenie Zalewu Świdnickiego!

Wójt gminy Świdnica i Dyrektor GOSiR