Obostrzenia

W związku z sytuacja epidemiologiczna wprowadzamy 10 minutowe przerwy między wejściami na halę sportową. Ma to na celu ograniczenie kontaktu między sobą oraz możliwość przeprowadzenia dezynfekcji urządzeń sportowych. Wobec powyższego proszę o przychodzenie grupy na 18:40 (zajęcia będą trwały do 20:10) i kolejnej na 20:20 (zajęcia będą trwały do 21:50). Powyższe regulacje obowiązują do odwołania.

PROCEDURA KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWEJ

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świdnicy jako organizator będący podmiotem działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) niniejszym określa zasady na jakich organizuje współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe na hali „Świdniczanka" położonej przy ul. Ogrodowej 36a w Świdnicy od dnia dzisiejszego, to jest 18 listopada 2020 r. do odwołania.

Ustanawia się następujące zasady uczestniczenia.

Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona jako działająca w imieniu podmiotu uprawnionego do udostępnienia obiektu, organizatora zajęć sportowych:

  • weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym, korzystających z obiektu sportowego i zastrzega, że przy organizowaniu zajęć z koszykówki na sali nie może przebywać łącznie więcej niż 12 osób, w przypadku siatkówki nie może na sali przebywać więcej niż 14 osób na każdym z trzech boisk wyznaczonych do gry, w przypadku innego typu zajęć sportowych na hali nie może znajdować się więcej, uwzględniając powierzchnię hali, niż 76 osób,
  • zapewnia przeprowadzanie dezynfekcji szatni i węzłów sanitarnych,
  • zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub korzystającym z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
  • dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających, a w przypadku grup przychodzących z własnym sprzętem zobowiązuje właścicieli sprzętu do ich zdezynfekowania przed użyciem na terenie hali,
  • zapewnia 10-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego i w związku z tym zabrania przychodzenia na salę poza wyznaczonymi godzinami, osoby korzystające zobowiązane są opuścić salę o wyznaczonej godzinie.

Jednocześnie niżej podpisany zobowiązuje osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz go lub ze sprzętu sportowego do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt.

Zabrania się jednocześnie wstępu na teren obiektu komukolwiek w charakterze publiczności.

Zabrania się nadto przychodzenia komukolwiek, u kogo występują w chwili przybycia lub w ciągu ostatnich 14 dni występowały takie objawy jak: podwyższona, wynosząca powyżej 37°C temperatura ciała, kaszel, bóle głowy utrzymujące się co najmniej przez 2 h, suchy kaszel, zmęczenie niewynikające z wykonanej pracy, innego rodzaju wysiłku fizycznego lub pozbawienia wypoczynku, ból mięśni, ból gardła, biegunka, zapalenie spojówek, utrata smaku lub węchu, wysypka skórna lub przebarwienia palców u rąk i stóp, trudności w oddychaniu lub duszności, ból lub ucisk w klatce piersiowej, utrata mowy lub zdolności ruchowych, ból pleców, mrowienie w plecach, uczucie palenia w płucach.

Nadto zabrania się przychodzenia osobom, które miały w ciągu ostatnich 5 dni kontakt osobisty w odległości poniżej 2 metrów wynoszący co najmniej 15 minut z osobami mającymi objawy jak wyżej.