Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świdnicy

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świdnicy jest nowo powstałą jednostką organizacyjną Gminy Świdnica. Został utworzony 1 stycznia 2017 roku aby realizować zadania w zakresie sportu, rekreacji i turystyki. Do zadań Gminnego Ośrodka należą w szczególności:

  • upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki
  • utrzymywanie i rozwijanie bazy sportowo- rekreacyjnej
  • prowadzenie działalności promocyjnej
  • zarządzanie i gospodarowanie posiadanym mieniem

Zgodnie z uchwała nr XXX/174/2016 Rady Gminy Świdnica do majątku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy należą:

Serdecznie zapraszamy!

Pracownicy Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy
Dyrektor GOSiR – JAN DOLIŃSKI
Główna księgowa – Iwona Urbańska
Inspektor ds. administracyjnych  – Daria Strzelec
Obsługa hali – Anna Fiedurek
Obsługa hali – Alicja Skoczylas
Obsługa hali – Agnieszka Pankiewicz
Konserwator – Jarosław Korotusz
Kierowca – Marcin Wlazły
Opiekun przewozów – Katarzyna Bareła