5 lutego 2021r. potwierdzono, iż nadal nie wolno uprawiać sportu w pomieszczeniach zamkniętych. 

Rozporządzenie Rady Ministrów reguluje funkcjonowanie hali następująco:

Prowadzenie działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej  polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne:

  • wyłącznie w przypadku sportu zawodowego* lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;
     
  • bez udziału publiczności.